top of page

אוסמוזה הפוכה

אוסמוזה הפוכה (פעפוע הפוך) הינה טכנולוגיה המשמשת לטיהור מים מתוקים, ובאמצעותה ניתן לטהר את המים מחומרים אורגניים, מולקולות, יונים, כלור, חלודה, חול, חיידקים, בקטריות ושאר מזיקים.  בנוסף, באמצעות תהליך זה ניתן למנוע הופעה של ריחות וטעמי לוואי במים. 

אוסמוזה הפוכה אינה תהליך טבעי אלא מדובר בהפעלת כוח חיצוני על מנת להגיע לתוצאות הרצויות. באמצעות שיטה זו מתרחש תהליך של מעבר תמיסה, דרך מסנן הלוכד את המומס בצד אחד ומאפשר מעבר של ממס טהור לצד השני. תהליך זה מתבצע בעזרת הפעלת לחץ נגדי ללחץ האוסמטי, ומניע את הממס מתמיסה בעלת ריכוז מומסים גבוה אל תמיסה בעלת ריכוז מומסים נמוך. 

מערכת האוסמוזה ההפוכה מסננת מולקולות על ידי הפעלת ממברנה דרך הפעלת כוח חיצוני. לצורך תהליך זה נעשה שימוש בממברנה חדירה למחצה, המאפשרת מעבר ממס ולא מומס. הממברנה מסננת מהמים את סוגי המלחים השונים, לצד חומרים אורגניים וחומרים ביולוגיים מסוגים נוספים. 

מערכות הפועלות על פי האוסמוזה ההפוכה לוקחות חלק פעיל בתעשיית המזון והמשקאות, כאשר תפקידן הוא לטהר את המים מהמלחים, מהמתכות, מהרעלים, מהחומרים הביולוגיים והחומרים הרעילים השונים. בסיוע מערכות אלו ניתן לייצר בבטחה תרכיזים ומיצי פירות, וכן תעשיות אחרות.

 

שימוש באוסמוזה הפוכה הינה חסכוני ביחס לשימוש בטכנולוגיות המבוססות על חימום, שאינם מתאימים לטיפול במרכיבי מזון המכילים חלבונים ואנזימים, (הרגישים לחום). גם בתעשיית ייצור היין נפוץ השימוש באוסמוזה הפוכה על מנת לסנן חומרים שונים מהיין, להפחית את ריכוז האלכוהול ולהגביר את ריכוז היין עצמו. בנוסף, ניתן למצוא את המערכות המבוססות על אוסמוזה הפוכה גם בבתי החולים ובמרכזים הרפואיים – כחלק מאספקת מים נקיים מרעלים וממלחים. כמו גם, נעשה במערכות אלו שימוש גם בבתי מלון בתור מים רכים.

bottom of page